Medicinsk sekreterare, 400 YH-poäng

Bli betydelsefull på mer än ett sätt.

Ny teknik inom den medicinska informationshanteringen ställer nya krav och efterfrågan på kvalificerade medicinska sekreterare är därför mycket stor. Många erbjuds jobb redan under utbildningen. Som medicinsk sekreterare arbetar du administrativt inom offentlig eller privat sjukvård. Du jobbar självständigt och drivande med att utveckla nya rutiner, dokumentera och skriva journaler, samt arbetar med diagnosklassificering, ekonomisk planering och patientbokning. Välkommen till en utbildning som gör dig oumbärlig.

Medicinsk sekreterare på Campus Nyköping är en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning som gör dig till specialist på medicinsk informationshantering. Utbildningen är tvåårig och ger 400 YH-poäng. Den är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Utbildningen har två studiegrupper, en i Nyköping och en i Eskilstuna. I samband med din ansökan kan du önska ort och vi tillgodoser dina önskemål i mån av plats.

Goda framtidsutsikter

Den tekniska utvecklingen inom medicinsk informationshantering ställer nya krav på medicinska sekreterare och läkarsekreterare. Efterfrågan på välutbildade medicinska sekreterare kommer därför vara stor framöver särskilt inom primärvården samt offentlig och privat hälso- och sjukvård.

Utbildningens mål

Efter genomgången utbildning har du kompetens för att kunna arbeta med uppgifter som:

  • Diagnosklassificering
  • Patientrelaterad administration och dokumentation
  • Ekonomisk planering, budget och statistik
  • IT-support

25 procent praktik (LIA – Lärande i arbete)

medsek