Projektledare elteknik, 220 YH-poäng

 

Goda möjligheter till ett jobb där det är du som leder.

Inom elteknik är efterfrågan stor på projektledare med både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. Du som idag är elektriker kan vidareutbilda dig på distans, samtidigt som du arbetar, och få kunskaper inom bland annat elteknik, entreprenadjuridik, projektekonomi och arbetsledning. I utbildningen ingår teorikurserna för allmän behörighet. Efter avslutad utbildning har du stora möjligheter att få ett spännande jobb som projektledare i en bransch som ständigt ropar efter ny kompetens. Utbildningens innehåll är format i nära samarbete med arbetslivet. Välkommen att komma vidare.

Projektledare elteknik på Campus Nyköping är en yrkeshögskoleutbildning (220 YH-poäng) för dig som är utbildad elektriker med ECY-certifikat eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Utbildningen är tvåårig och genomförs på halvtid på distans med samling i Nyköping vid utbildningens start. Den är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Att du kan fortsätta att arbeta parallellt med dina studier ger dig oanade möjligheter.

Allmän behörighet

I utbildningen ingår teorikurserna för allmän behörighet: Regler och standarder, Elinstallationer i byggnader, Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, Elmaskiner samt Högspänning. När du slutfört utbildningen, tagit ut examen och gjort rätt antal praktiktimmar kan du ansöka om allmän behörighet hos Elsäkerhetsverket.

Goda framtidsutsikter

Efterfrågan är stor på projektledare med både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. Efter avslutad utbildning har du med andra ord goda chanser att få ett spännande jobb.

Utbildningens mål

Efter genomgången utbildning har du kompetens för att kunna arbeta som Projektledare inom elteknik med uppgifter som att:

  •  Planera och leda kvalificerade installationsarbeten
  • Ansvara för entreprenadupphandlingar och entreprenadåtaganden
  • Dimensionera och projektera eltekniska anläggningar
  • Planera och leda drift och underhåll av eltekniska anläggningar

 25 procent praktik (LIA-Lärande i arbete)

elkraft