Elkrafttekniker, 230 YH-poäng

Öka dina möjligheter till både jobb och spänning.

Behovet av elkraftstekniker är exceptionellt stort framöver. Du som idag arbetar som elektriker kan vidareutbilda dig till elkraftstekniker och öka din kompetens inom bl a eldistribution, elsäkerhet och nätplanering. Eftersom utbildningen är deltid på distans kan du arbeta samtidigt som du studerar. I utbildningen ingår teorikurserna för allmän behörighet. Efter utbildningen, som har formats tillsammans med branschen, har du kompetens att arbeta som elkraftstekniker och ha en betydande roll i projektets alla tekniska faser, från projektering till idrifttagning inom elkraftsbolag, elnätsbolag eller företag verksamma inom elkraft. Välkommen till en yrkesutbildning som tar dig vidare med full kraft.

Utbildningen Elkrafttekniker på Campus Nyköping är en yrkeshögskoleutbildning som gör det möjligt för dig att arbeta som elkrafttekniker inom elkraftsbolag, elnätsbolag och industrier/företag verksamma inom elkraft. Utbildningen är på 2 år och genomförs på halvtid på distans och ger dig en yrkeshögskoleexamen på 230 YH-poäng. Den är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Allmän behörighet

I utbildningen ingår teorikurserna för allmän behörighet: Regler och standarder, Elinstallationer i byggnader, Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, Elmaskiner samt Högspänning. När du slutfört utbildningen, tagit ut examen och gjort rätt antal praktiktimmar kan du ansöka om allmän behörighet hos Elsäkerhetsverket.

Goda framtidsutsikter

Enligt Svensk Energis arbetsmarknadsanalys (dec 2012) behöver energibranschen nyrekrytera cirka 775 elkraftingenjörer fram till 2014. Och på fem års sikt är behovet cirka 8000 nyrekryteringar av ingenjörer och tekniker med elkraftkompetens.

Utbildningens mål

Efter genomgången utbildning har du kompetens för att kunna arbeta som elkrafttekniker med uppgifter som att:

  • Planera och driva tekniska projekt
  • Arbeta med kvalitetssystem och miljöplanering
  • Projektera och planera anläggningar
  • Integrera nya system med befintliga
  • Leda och arbeta i projekt

25 procent praktik (LIA-Lärande i arbete)

elkraft